Regulamin przewozów


Niżej przedstawiamy Państwu szczegółowe warunki dokonania rezerwacji. Złożenie zamówienia w naszej firmie jest jednoznaczne z ich akceptacją.


1.Umowa zostaje zawarta między firmą CASPER-TUR sp. z o.o., a Klientem reprezentowanym przez osobę fizyczną.

2.Umowa zostaje zawarta w dniu potwierdzenia zamówienia przez CASPER-TUR sp. z o.o. i dotyczy tylko terminu tj. daty i godziny rezerwacji.

3.Umowa dotyczy przewozu grupy osób wraz z bagażem podręcznym w liczbie określonej w zamówieniu.

4.Przewóz dotyczy trasy pomiędzy miejscem wyjazdu autokaru do miejsca docelowego najbardziej optymalną trasą, którą ustala kierowca. Punkty pośrednie na trasie są możliwe tylko jeśli były zawarte wcześniej w rezerwacji.

5.Przewóz zostanie dokonany środkiem transportu posiadającym nie mniej miejsc siedzących niż liczba uczestników wyjazdu.

6.Umowa dotyczy konkretnego środka transportu na który zostało złożone zamówienie i z którego opisem i zdjęciami zamawiający się zapoznał.

7.Na czas przejazdu pasażerowie pojazdu są ubezpieczeni w zakresie nieszczęśliwych wypadków przez przewoźnika.

8.Firma CASPER-TUR sp. z o.o. posiada wszystkie wymagane przez prawo polskie i unijne dokumenty, licencje i świadectwa wymagane w przypadku krajowego i międzynarodowego przewozu osób.

9.Firma CASPER-TUR sp. z o.o. zobowiązuje się wykonać usługę przewozu zgodnie z posiadanym doświadczeniem i dobrą wolą.

10.W przypadku awarii pojazdu wykluczającej możliwość dalszego kontynuowania podróży i braku możliwości jego naprawy na miejscu po wezwaniu odpowiedniego serwisu, firma CASPER-TUR sp. z o.o. jest zobowiązana w możliwie jak najszybszym czasie zapewnić zastępczy pojazd, lub pojazdy z łączną liczbą miejsc siedzących nie mniejszą niż liczba uczestników wyjazdu.

11.Klient zobowiązuje się zapewnić nocleg i wyżywienie dla kierowcy, lub ponieść ich zryczałtowane koszty jeśli w czasie podróży wyniknie taka konieczność.

12.Klient zobowiązuje się opłacić na miejscu wszelkie koszty związane z postojem i przejazdem pojazdu, tj. parkingów, oraz opłat drogowych i winiet, opłat celnych, lub ponieść ich zryczałtowane koszty.

13.Klient ponosi pełną odpowiedzialność finansową w przypadku celowego lub wynikającego z zaniedbania uszkodzenia lub zniszczenia jakiejkolwiek części pojazdu.

14.W pojeździe zabrania się spożywania posiłków oraz picia napojów, a także wstawania w czasie jazdy z miejsc siedzących.

15.Strony ustalają termin wynagrodzenia za zrealizowaną usługę zgodnie z wystawionymi do przewozu fakturami.

16.Kierowca prowadzący autokar ma prawo do przerwy którą regulują odpowiednie ustawy o Ruchu Drogowym.Jeżeli po zapoznaniu się z w/w regulaminem jesteście Państwo zdecydowani na skorzystanie z usług świadczonych przez naszą firmę zapraszamy do kontaktu telefonicznego +48 785 604 974
lub za pośrednictwem poczty e-mail autokary.wynajem@op.pl